ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยคลองชลประทานแยกเข้าดอนศาลเจ้า หนองไผ่ตับจาก วัด โรงเรียนอรัญญิการาม บ้านคันคลอง ฟาร์มเสี่ยหลาน
ก่อสร้างปักเสาระบบ 115 เควี สถานีบ้านโพธิ์
05/03/2563 08:00
05/03/2563 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด