ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1 ต.ลาดหญ้า ฝั่งตลาดหญ้า
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณตลาดลาดหญ้า
17/11/2562 08:00
17/11/2562 17:00
กฟต.ลาดหญ้า
034589251
จริงพล โฆษิตพล