ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านภูมิศาลา ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์
ปักเสาแซมไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูง และเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด
11/06/2563 09:00
11/06/2563 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045671244
กิตติพงษ์ ทองจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ