ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านถ้ำปลา ม.5 (สี่แยกบ้านฮ้อ)
ปักเสา 12.20 ม. ติดตั้งหม้อแปลง 1 เครื่อง
01/06/2564 09:00
01/06/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
ศิวพร ไชยปิน
ลำดับดาวน์โหลด