ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านธนารมณ์ กกโก เครื่องที่ 2
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
25/01/2562 12:00
25/01/2562 13:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด