ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
มหาสารคาม ต.แวงน่าง(ฝั่งซ้าย)อ.เมืองมหาสารคาม
กฟภ.ดับไฟให้แขวงทางหลวงติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางโค้งตลาดบ้านหนองแวง อ.เมืองมหาสารคาม พื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ดังนี้.-
1.บ้านหนองแวงน่างฝั่งซ้ายคุ้มกลางบ้าน ,หนองแวงคุ้มทางไปบ้านดงน้อย
2.สำนักงานเทศบาลตำบลแวงน่าง
28/01/2561 09:20
28/01/2561 16:30
กฟจ.มหาสารคาม
043-971300-2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 089-4220037
เวชยันต์ สินแสง
ลำดับดาวน์โหลด