ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีรถไฟแผ่นดินทอง (ฝั่งขวา) ถึง สามแยกบ้านท่าใหญ่
ปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ Load Break Switch ชนิด ดับอาร์คด้วย Gas SF6 บริเวณสี่แยกหนองยายโต๊ะ
18/09/2562 08:30
18/09/2562 13:00
กฟอ.ลำสนธิ
036461014
คมสัน สว่างเรือง