ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชนบ้านป่ามะม่วง(ริมน้ำ) ตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด - สะพานกิตติขจร
กการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง เพื่อแฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 5 สถานีไฟฟ้าตาก เพื่อพาดสาย SAC-185 และรื้อถอนเสาเดิม ตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด - สะพานกิตติขจร
20/01/2565 08:00
20/01/2565 17:00
กฟจ.ตาก
055511121
สุรศักดิ์ บุญไชยสุริยา
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศดับไฟ