ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่ากอม่วง
ดับไฟดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย บริเวณ บ้านท่ากอม่วง ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง .เชียงใหม่
21/05/2565 09:00
21/05/2565 16:00
กฟอ.ฮอด
096-4347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด