ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าเเดง บ้านดอนสบเปือ บ้านห้วยเลื่อน บ้านน้ำมีด
เพื่อปฏิบัติงานซ่อมเเซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง เเละ ดำเนินการตัดเเต่งต้นไม้ใกล้เเนวไฟฟ้าเเรงสูง
12/05/2564 09:00
12/05/2564 15:00
กฟอ.เชียงกลาง
054797104 / 0808451863
วันชัย ทองสุข
ลำดับดาวน์โหลด