ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ สุขสัญจร ต ฟ้าฮ่าม ช่วงหน้าวัดสันทรายต้นกอก
ดับไฟปฏิบัติงานแก้ไขระบบจำหน่ายชำรุด กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน บริเวณหน้าวัดสันทรายต้นกอก เพื่อแก้ไขอุปกรณ์ชำรุด และป้องกันอันตรายกับ ประชาชน ที่ใช้รถ ใช้ถนน และอาศัยบริเวณดังกล่าว
18/05/2565 22:00
18/05/2565 23:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226,053896229
อาคม อุดมสารี
ลำดับดาวน์โหลด