ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สถานีจ่ายไฟสระบุรี4ตรงข้ามสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกองถึงจุดก่อสร้างมอเตอร์เวย์
ดำเนินการ ตัด-จ่าย ระบบไฟฟ้าแรงสูงใหม่ให้กรมทางหลวงสร้างมอเตอร์เวย์
01/02/2561 08:00
01/02/2561 17:00
กฟจ.สระบุรี
093-8070003-036379444
กลยุทธ์ กาญจนพิมาย
ลำดับดาวน์โหลด