ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านคิวก็อปปี้ ถึง หน้าร้านบิ๊กจิว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงต่ำและพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ ช่วงบริเวณหน้าร้านบิ๊กจิว ถึง สี่แยกไฟแดง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ร้านคิวก็อปปี้ ถึงบริเวณหน้าร้านบิ๊กจิว ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. โดยประมาณ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย


***พื้นที่ดับไฟและสถานที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังแสดงในรูปภาพ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 036-461014
#LINE_Official_Account https://lin.ee/fTmrz0G
#PEACallCenter_1129
18/12/2564 08:30
18/12/2564 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ