ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองถั่วแปป ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง
ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง
28/05/2564 08:30
28/05/2564 16:30
กฟอ.นางรอง
0817903848
อนุสรณ์ สุขพลาพร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ