ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูขาด, บ.ดอนเต็ง ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการปรับปรุงเสริมหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. บริเวณไฟดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูขาด(ปอบิด), บ.ดอนเต็ง ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแส ไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
07/10/2563 09:00
07/10/2563 16:30
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก