ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยชับพรวิถี 15
ติดตั้ง D/F
เปลี่ยนลูกถ้วยชำรุด
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง
21/08/2562 09:00
21/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด