ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยโรงน้ำแข็ง ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปฏิบัติงานดับกระแสแสไฟฟ้าด้านแรงสูง,แรงต่ำ เพื่อพาดสายแรงสูง,ติดตั้งดร็อพเอ้าท์ป้องกันไลน์ จำนวน 2 จุด ,ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ.จำนวน 1 เครื่อง
18/06/2562 09:00
18/06/2562 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
0819952509
นายเสกสรรค์ ฟักเขียว
ลำดับดาวน์โหลด