ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
16/05/2564 09:00
16/05/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด