ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.บัวสามัคคี ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำหม้อแปลงติดตั้งใหม่
14/05/2564 08:00
14/05/2564 14:00
กฟอ.สมเด็จ
0654953996
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด