ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูงและเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟฟ้าดับ ปี 2564 บริเวณบ้านปง ในวันเสาร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 ช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
30/01/2564 09:00
30/01/2564 12:00
กฟอ.หางดง
053441093
กิตติพร อินทร์สุข
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 30-01-21