ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ก่อนทางโค้งโกดังโกวิทย์คอนกรีต ถึง หน้าโรงเรียนนาเฉลียงใต้.
ดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงาน เพื่อจะดำเนินปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายหุ้มเคเบิ้ล 185 SAC เพิ่มวงจรฟิดเดอร์ 3 สฟฟ.นผ.
12/02/2562 09:00
12/02/2562 15:00
กฟอ.หนองไผ่
0882255391
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด