ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยหมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ค (ฝั่งตะวันตก) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้องกัน TR 202 และซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบจำหน่ายที่ชำรุด บริเวณซอยหมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ค (ฝั่งตะวันตก) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 น. ถึงเวลาประมาณ 15.00 น. **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
10/06/2563 10:00
10/06/2563 15:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161093-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด