ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยร้านเจ๊อ่วยและถนนมิตรสัมพันธ์
เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยทำการเปลี่ยนสายแรงต่ำภายในซอยร้านเจ๊อ่วย
บริเวณไฟฟ้าดับซอยร้านเจ๊อ่วยและบริเวณถนนมิตรสัมพันธ์ เลยปากซอย5 ไป 300 เมตร
29/03/2562 09:00
29/03/2562 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด