ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 01 (บ้านเหนือเขมราฐ)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขมราฐ จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง จึงจำเป็นต้องดับไฟบริเวณ บ้านเหนือเขมราฐ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น.
27/03/2563 09:00
27/03/2563 14:00
กฟอ.เขมราฐ
045491219
อนุรักษ์ สิทธิโชค
ลำดับดาวน์โหลด