ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1 ต.ไผ่หูช้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย บริเวณ คลองบางเลน ถึง สุดไลน์โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
17/05/2564 09:00
17/05/2564 17:00
กฟอ.บางเลน
0994644955
ปัญญา อิ่มประเสริฐ
ลำดับดาวน์โหลด