ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านห้วยน้ำเย็น ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสาย SAC 185 sq.mm. บริเวณ บ้านห้วยน้ำเย็น ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
13/07/2564 08:30
13/07/2564 17:00
สนง.เขต น1 เชียงใหม่
0861174231
วงศธร ยามเย็น
ลำดับดาวน์โหลด