ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณกลุ่มบ้านดงพลับ หมู่ที่ 4 แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง และย้ายแนวระบบจำหน่ายเสาแรงสูง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เนื่องจากมีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง และย้ายแนวระบบจำหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านดงพลับ ซึ่งทำให้มีผลกระทบไฟดับต่อผู้ใช้ไฟในบริเวณ กลุ่มบ้านดงพลับ หมู่ที่4 ตั้งแต่ปากซอยทางเข้า(ข้างโรงแรมสุเมรีแมนชั้น),ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4,บ้านเรือนร้านค้ากลุ่มบ้านดงพลับ และกลุ่มหลังวัดดงพลับ(บางส่วน)
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
15/02/2562 08:30
15/02/2562 16:30
กฟอ.ตาคลี
056261233 (ตาคลี) , สายด่วน 1129 PEA Call Center
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี