ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE หน้าชลประทานบังมาตร ถึง BUA03S - 25
ดับไฟฟ้าปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พาดสาย SAC 185 ต.มม. บริเวรหน้าชลประทานบังมาตร ถึง BUA03S - 25 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น.
21/02/2563 08:00
21/02/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111 , 0941963103
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด