ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ตั้งแต่ แยก ถ.ชีอุทิศ ถึง หน้าวัดเลี่ยนฮัวเกาะ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เปลี่ยนหัวเคเบิ้ลเสื่อมสภาพ
18/05/2565 09:00
18/05/2565 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ