ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโพธิ์เตี้ย (ซอยประเสริฐ) ตำบลสีมุม อำเภอเมือง
ดับไฟฟ้า เพื่อแก้ไขเสาไฟฟ้าแรงสูงเอียง
11/09/2562 09:00
11/09/2562 16:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808
ศิวากร เพ็ญภาสกุล
ลำดับดาวน์โหลด