ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่สามแยกเกาะรงค์ถึงสามแยกปากแซง ฝั่งตลาดวรรณาการทั้งหมด ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงจำนวน 11 ต้น เพื่อให้แขวงทางหลวงขยายผิวจราจร
02/07/2561 09:00
02/07/2561 17:00
กฟจ.จันทบุรี
039-302184,039-302185
นันทวิทย์ คงรอด
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ