ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองปลาหมอ อ.โนนศิลา (กฟอ.บ้านไผ่)
ดับไฟย้ายแนวเสาแรงสูง
17/02/2564 09:00
17/02/2564 16:00
กฟอ.บ้านไผ่
043-274-157
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ