ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้า รพ.ภูเวียง ถึงหน้า ร.ร.อนุบาลภูเวียง
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสา 12.20 ม. จำนวน 13 ต้น
09/11/2562 08:30
09/11/2562 17:00
กฟอ.ภูเวียง
043261250
พงษ์ธวัช อ.ท.ชม
ลำดับดาวน์โหลด