ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1. บริเวณ ถนนเอเชีย ตั้งแต่ สามแยกท่าท้อน ถึง แยกควนลัง ฝั่งซ้าย 2. บริเวณ ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตั้งแต่ ปากซอย ละมุดหวาน ถึง แยกควนลัง ฝั่งซ้าย 3. บริเวณ ถนนเอเชีย ตั้งแต่ แยกควนลัง ถึง ริมคลองชลประทาน ฝั่งซ้าย
รื้อถอน และ ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 22 ม. จำนวน 2 และ 2 ต้น
26/04/2562 09:00
26/04/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 - 253965-69 , 074 - 220900
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ