ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประการดับไฟถนนสายวัดหนองไทร
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน จันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ถนนสายหนองไทร วัดหนองไทร ถึงบริเวณสำนักสงฆ์บ้านจอมทอง ตลอดปลายสายไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19/07/2564 09:00
19/07/2564 16:00
กฟอ.พุนพิน
077-311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง