ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยทีโอที
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณซอยสุระนารายณ์ 13 (ซอยทีโอที) เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าบริเวณซอยสุระนารายณ์ 13 (ซอยทีโอที) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. โดยประมาณ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

***พื้นที่ดับไฟและสถานที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังแสดงในรูปภาพ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 036-461014
#LINE_Official_Account https://lin.ee/fTmrz0G
#PEACallCenter_1129
23/12/2564 08:30
23/12/2564 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ