ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปรือวายใหญ่ ต.หนองโพรง
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
06/01/2565 08:00
06/01/2565 17:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
0956585840
อัครเดช เข็มลา
ลำดับดาวน์โหลด
1งานดับไฟ