ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์วัด ม.10 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
พาดสายเคเบิ้ลอากาศ 1x50 ต.มม.
08/02/2561 08:30
08/02/2561 17:00
กฟอ.บางคล้า
038-541155
ชัชวาลย์ พิบูลย์ศักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ ม.10 ปากน้ำ