ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านอ่าวกุ้งและบ้านหลังแดง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
บริเวณบ้านอ่าวกุ้งและบ้านหลังแดง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
06/12/2562 09:00
06/12/2562 16:30
กฟอ.ถลาง
076-386885 , 076-376880
ปาณิสรา ศรีวิไล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 6/12/2562