ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันป่าฝ้าย ม.4 ต.บ้านกลาง
ทำการบำรุงรักษาหม้อแปลง เวลา 08.00-14.00 น. โดยประมาณ
18/01/2565 08:00
18/01/2565 14:00
กฟจ.ลำพูน
0806765914
เอกชนะ คาน
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านสันป่าฝ้าย