ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
16/09/2563 09:00
16/09/2563 16:30
กฟอ.หัวตะพาน
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด