ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.บ่อเดื่อไปจนถึงบ้านหนองเเจง ม.7 ฝั่งตะวันตก
ดับไฟเพื่อ เพิ่มวงจร,พาดสาย,เเซ็คสายเเรงสูง
23/09/2564 09:00
23/09/2564 16:30
กฟอ.บึงสามพัน
0947535600
คุณานนท์ สุภาพ