ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.ลำพูน - ป่าซาง บ้านศรีย้อย
เปลี่ยนสายแรงสูง
28/12/2564 08:00
28/12/2564 17:00
กฟจ.ลำพูน
083-9424892
เกษม สุขงาม
ลำดับดาวน์โหลด