ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแยกเกาะไทย ข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ไทยสมุทรประกันชีวิต ถึง ซอยข้าง กศน.อุตรดิตถ์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ จะดำเนินการแก้ไขสายแรงต่ำ หมายเลข PEA 59 -005164 และ 38-011155 และจัดระเบียบสายสื่อสาร บริเวณแยกเกาะไทย ข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ไทยสมุทรประกันชีวิต ถึง ซอยข้าง กศน.อุตรดิตถ์ จึงจะทำให้กระแสไฟฟ้าดับ ตั้งแต่ แยกเกาะไทย ข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ และไทยสมุทรประกันชีวิต ถึง ซอยข้าง กศน.อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
28/02/2563 09:00
28/02/2563 12:00
กฟจ.อุตรดิตถ์
0836309850
จาตุรงค์ ทรงภักดี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ