ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางออกหนองหลวง ถึงสี่แยกบ้านทันสมัย
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาและพาดสาย SAC 185 ตร.มม.จำนวน 82 ต้น
11/06/2562 09:00
13/06/2562 17:00
กฟอ.สว่างแดนดิน
042-721855
ศักดา ครุธวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด