ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่ตำบลแสนตอ กลุ่มบ้านหนองเหมือดฝั่งวัดแสนสุข
กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณบ.หนองเหมือดฝั่งวัดแสนสุขทั้งหมด
ตั้งแต่บริเวณร้านใหม่หมูกระทะไปจนถึงบริเวณปั้มบางจากหนองเหมือด (ปั้มบางจากไม่ดับ) เพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงให้กรมทางหลวงขยายถนน ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น.

28/04/2565 07:00
28/04/2565 17:00
กฟอ.ขาณุวรลักษบุรี
055872410
วุฒิพงศ์ จิตทอง