ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ร้านพิทูนซุปเปอร์ ถึง โรงแรม บัวทิพย์
ดับไฟเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์กระแสไฟฟ้าแรงสูงหน้า ร้านพิทูนซุปเปอร์
10/07/2563 09:00
10/07/2563 12:00
กฟจ.อุตรดิตถ์
0836309850
จาตุรงค์ ทรงภักดี
ลำดับดาวน์โหลด