ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงกระจายซ.6 ม.10 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ปักเสาพาดสายใหม่ บ้านดงกระจายซ.6 ม.10 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (2 วัน คือวันที่ 1,2 ก.พ.2562 เวลา 08.30 น. -16.30 น.)
01/02/2562 08:30
01/02/2562 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด