ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองคล้า ม.6 ต.โคกไทย
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อพาดสายไฟแรงสูง
18/10/2561 09:00
18/10/2561 17:00
กฟอ.ศรีมโหสถ
037-279370 ,037-452684
อัครเดช เข็มลา
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ Google Maps