ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ 15 ตำบลดงคอน
จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูง บริเวณบ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ 15 ตำบลดงคอน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเเละคนงานจึงจำเป็นต้องดับกระเเสไฟฟ้าเเรงสูงในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งเเต่เวลา 09.00-16.00 น.
16/02/2561 09:00
16/02/2561 16:00
กฟอ.สรรคบุรี
056-481456
ปริญญา ภู่เหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด